Det religiøse sprog

Jeg havde længe villet læse denne bog, inden jeg endelig i efteråret 1999 fik lejlighed til det i forbindelse med noget undervisning i religions- og sprogfilosofi. Det er nemlig, hvad bogen handler om. Den er inspirerende og spændende, men den kræver nok et vist kendskab til sprogfilosofi - eller i hvert fald en evne til at sætte sig ind i den slags tanker og teorier i en vis fart. Den er fra 1981.

"I de sidste par århundreder er religiøse forestillinger blevet stærkt anfægtet. Ud fra videnskabelige og filosofiske begreber om rationalitet er det blevet en udbredt opfattelse, at det religiøse sprog, som det ytrer sig i myter, ritualer, salmer o.l., ikke bare er falsk, men ikke har nogen mening overhovedet.
I denne bog søger professor, dr.theol. Johannes Sløk at påvise, at det forholder sig ganske anderledes. Det religiøse sprog besidder en sandhed af en helt grundlæggende karakter og er den uopgivelige forudsætning for, at vi i det hele taget kan tale rationelt med hinanden. At vi alligevel i vid udstrækning har opgivet denne forudsætning, er grunden til, at vi er endt i en dybt desorienteret kultur og ustandseligt må spørge om, hvad der i grunden er "meningen" med det hele."

Tilbage til min boghylde

Tilbage til min legeplads

Tilbage til forsiden