De europæiske ideers historie

Denne bog er en klassiker, og enhver, der har beskæftiget sig med filosofi og idehistorie, har efter al sandsynlighed stiftet bekendtskab med den. Sløk er ikke ene om at have forfattet den, men jeg vil vove at påstå, at selvom der ikke står forfatternavne ud for de enkelte afsnit, kan man tydeligt se, hvad der er skrevet af min helt. Den udkom oprindeligt i 1962, men er pga. tidernes skiften blevet revideret adskillige gange siden - senest i 1993.

"En både grundig og ligefrem indføring i de mest betydningsfulde tanker og forestillinger, som mennesker i Europa har gjort sig siden Israel og Hellas.
En uvurderlig nøgle til forståelse af vor tid og det intellektuelle fundament den vestlige kultur hviler på.
Især behandles spændingerne mellem afhængighed og frihed, der på afgørende vis har præget det europæiske kulturliv gennem to tusinde år."

Tilbage til min boghylde

Tilbage til min legeplads

Tilbage til forsiden