Herre, giv mig mere vantro!

Denne bog fra 1988 er efter nogles mening den sidste rigtigt gode fra Sløks hånd. Døm selv...

"Tilværelsen er en gåde! Hvad er mennesket i grunden for noget? Hvad er det til for? Hvad er meningen med det hele?
For at finde et svar og komme ud af forlegenheden, har mennesker til alle tider søgt hjælp i et system af en eller anden art, religiøst, filosofisk, etisk, politisk.
Johannes Sløk har stillet sig den opgave at trække tæppet væk under alle den slags forsøg.
I en tid, da man er parat til at tro hvad som helst, indskærper han en konsekvent vantro.
Al menneskelig viden ender i den totale uvidenhed, enhver teori bunder i en uafhjælpelig skepsis, tvivlen lurer på enhver mening eller antagelse. Følgen er, at menneskelivets autentiske vilkår er det tragiske.
Sløk argumenterer ikke blot omhyggeligt, men tillige med den humor og uforfærdethed, der udspringer af kristendommen, hvis hele indhold er en tragisk livsskæbne - og en myte, der gjorde hele denne tragedie til en guddommelig ordning."

Tilbage til min boghylde

Tilbage til min legeplads

Tilbage til forsiden